Commissies

Vaste commissies

WV Maurik heeft 4 vaste commissies die binnen de vereniging een specifieke taak vervullen. Aan het hoofd van elke vaste commissie staat een commissaris die ook deel uitmaakt van het bestuur. De vaste commissie zijn:

  • Ligplaatscommissie (lcie)
  • Evenementencommissie (ecie)
  • Technische commissie (tcie)
  • Kantinecommissie (kcie)

Elke commissie heeft een aantal vaste leden die een vast team vormen en die op hun beurt weer worden ondersteund door vrijwilligers, meestal na een oproep voor bijvoorbeeld een werkdag-, of schoonmaakdag. De commissies vergaderen een paar keer per jaar en vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Leden die interesse hebben om in deel uit te maken in één van de commissies, worden van harte uitgenodigd zich aan te melden via de bekende emailadressen of te melden bij het bestuur.

Overige commissies

Er zijn nog een aantal andere commissies actief binnen de vereniging die geen afvaardiging hebben in het bestuur:

  • website commissie; verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de website
  • regattacommissie; verantwoordelijk voor het organiseren van zeilwedstrijden.