Zelfwerkzaamheid en aanmelden

Onze vereniging kent al sinds de oprichting een grote mate van zelfwerkzaamheid en een streven naar saamhorigheid (en gezelligheid, niet te vergeten…). In het begin was de zelfwerkzaamheid een noodzaak omdat er simpelweg geen financiële middelen waren. Later is dit een belangrijk kenmerk van de vereniging geworden en behoort het, bij wijze van spreken, tot het “verenigings DNA”

Een niet onbelangrijk neveneffect van de zelfwerkzaamheid is dat daardoor de liggelden relatief laag kunnen blijven; wat weer ten goed komt aan alle leden.

De vereniging heeft daarom een beleid om zelfwerkzaamheid te stimuleren en is van mening dat elk lid zijn of haar steentje daaraan moet bijdragen. Om dit te waarborgen is er de  “Regeling Zelfwerkzaamheid” <link naar regeling> opgenomen in de Reglementen. Deze regeling komt er kort gezegd op neer dat er van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zich een minimaal aantal uren per jaar inzet voor de verenging. Dit aantal uren is in de regel 8 uur per jaar en wordt elk jaar tijdens de ALV vast gesteld. Alle uren die aan de vereniging worden besteed, tellen mee.

Ter controle van de uren van elk lid, kunnen urenbriefjes worden ingevuld (liggen in de hal van het clubhuis), die na invulling kunnen worden gedeponeerd in de brievenbus in de hal. Het bestuur inventariseert elk jaar de uren en controleert zo of elk lid aan de “Regeling Zelfwerkzaamheid” heeft voldaan.

Het aantal ingevulde uren op op de urenbriefjes worden verwerkt op basis van “goed vertrouwen”. Er wordt daarom niet gecontroleerd of de ingevulde uren daadwerkelijk kloppen. Bestuur geeft ook geen signalen af richting leden die te weinig uren inleveren; dit is de verantwoordelijkheid van elk lid zelf.

Elk lid kan en mag zelf bepalen op welke wijze hij/zij zich wil inzetten voor de vereniging en in principe telt alles mee als het in dienst staat van de vereniging.

Veel leden zetten zich in voor de vereniging via één van de commissies. Dit kan voor bijvoorbeeld voor de reguliere bar-, schoonmaakdiensten of als havenmeester.

Een andere mogelijkheid is om zich aan te melden naar aanleiding van oproepen van één van de commissies voor bijvoorbeeld hulp tijdens evenementen, werkdagen of grote schoonmaak.

Aanmelden als vaste vrijwilliger voor bijvoorbeeld schoonmaak-, bardiensten, havenmeester etc. kan via de mailadressen van de verschillende commissies.

Als er oproepen zijn voor hulp, wordt dit via een publicatie in het clubschip, de website en/of via de mail bekend gemaakt. Bij elke oproep zal worden aangegeven hoe en waar leden zich kunnen aanmelden. In het algemeen kan dit via een inschrijflijst in het clubschip, via mail en/of website.