Archives: nov '21

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet gaat over de positie en plichten van bestuursleden en toezichthouders en wil dat het bestuur en besluitvorming binnen de vereniging goed is omschreven en vastgelegd. Waarom een nieuwe wet? Het wettelijk vastleggen van taken,…

Lees verder

27 november 2021

Statuten Huishoudelijk Reglement 2014

Lees verder

29 juli 2018