Algemeen Leden Vergadering 2020

20:00

16 maart 2020

Hierbij willen wij u meedelen dat wij de Algemene Ledenvergadering 2020 hebben
gepland op:

16 maart 2020 om 20.00 uur (inloop van af 19:30 uur).

De locatie is, zoals gebruikelijk, ons clubschip.