Haven en Clubschip

Haven

Onze haven met 120 ligplaatsen, bevindt zich aan de oostzijde aan het einde van recreatiegebied “Eiland Van Maurik” in een beschutte kom achter een landtong. Het is een rustige haven zonder (over)last van overige scheepvaart en is uitsluitend toegankelijk voor (aspirant) leden, passanten en overige gasten.

Vanaf de Rijnbandijk geeft een verharde weg toegang tot de ruime parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats, geeft een brede loopbrug en een deur met codeslot, toegang tot de steigers en het clubschip.

In 2017 is de indeling van de haven aangepast waarbij hoofdsteigers zijn verlegd en  zijn voorzien van vingersteigers. De ruime ligplaatsen voldoen nu aan de huidige eisen van comfort en de bieden optimale toegang tot alle boten.

Doordat het waterpeil in de Nederrijn flink kan variëren, kunnen de steigers en clubschip langs lange, stalen palen bewegen. De parkeerplaats kan in de winter onder water lopen waardoor de haven niet bereikbaar is. Dit is het geval als er bij de sluis “Amerongen Beneden” een waterpeil van + 5,80 NAP  wordt gemeten. Bekijken de actuele waterstanden. Deze situatie duurt zelden langer dan 3-4 dagen en komt gemiddeld 1x per jaar voor; meestal in de maand januari.

De haven heeft geen voorzieningen voor winterberging, kranen/hellingen of het plegen van onderhoud. In de omgeving zijn voldoende mogelijkheden voor winterstalling en/of onderhoud.

Maximale toegestane bootlengte is 15 m.

Bekijk de havenindeling

Bekijk het havenregelement

Clubschip

Het clubschip bevindt zich in een centrale plaats in onze haven en herbergt de sanitaire voorzieningen, verenigingsruimten en natuurlijk onze kantine.

De sanitaire voorzieningen bevinden zich op de onderste verdieping en bestaan uit twee gescheiden ruimtes voor zowel dames als heren. Elke ruimte is voorzien van twee douches en toiletten. Van de douches en toiletten kan gratis gebruik worden gemaakt en deze zijn 24/7 geopend.

Er zijn geen wasmachines of wasdrogers.

Op de bovenste verdieping bevindt zich de kantine met keuken die wordt gebruikt voor evenementen en natuurlijk als centraal ontmoetingspunt. In de kantine worden zowel warme als koude dranken geschonken en er worden beperkt, voorverpakte snacks en ijs verkocht. Koffie en thee is altijd gratis, overige consumpties tegen betaling. De kantine wordt volledig gerund door vrijwilligers, dit geldt zowel voor het schoonmaken als de bezetting van de bar/keuken tijdens de reguliere openingstijden en evenementen.