Havenmeesters

WV Maurik werkt met vrijwillige havenmeesters die gedurende het vaarseizoen (april t/m oktober) bij toerbeurt worden ingezet. De havenmeester wordt ingezet gedurende een aaneengesloten week van ma t/m zo; dus 7 dagen achter elkaar.

De havenmeester van dienst is elke dag aanwezig tussen 19:00 – 21:00 uur en komt bij de passanten langs om het havengeld af te rekenen (oen meestal ook om een praatje te maken…). Passanten hoeven zich niet aan te melden, de havenmeester komt vanzelf langs en weet wie de passanten zijn.

Op basis van “goed vertrouwen” worden passanten die na 21:00 uur arriveren en de volgende dag weer vertrekken, verzocht het verschuldigde liggeld te deponeren in de “ideeënbus” in de hal van het clubschip.

Heeft u dringende vragen voor de havenmeester bereikbaar neem dan contact met ons op. Houdt er rekening mee dat de haventelefoon niet altijd beschikbaar is.