Privacy beleid

Privacybeleid van wvmaurik.nl

De Watersportvereniging Maurik host deze website en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

 • Inleiding

  Watersport Vereniging Maurik (verder: WV Maurik) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, (aspirant)leden en gasten. WV Maurik heeft daarom dit privacy statement opgesteld. WV Maurik behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft WV Maurik u inzicht hoe zij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met persoonsgegevens omgaat

 • Wie zijn wij

  WV Maurik is een Watersportvereniging uit Maurik en is opgericht op 23 mei 1967. Conform Artikel 4 van de Statuten is het doel van de verenging:

         artikel 4

  1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering in de meest ruime zin van de watersport.       
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder andere:

  a)  het aanbrengen en in standhouden van de nodige accommodatie;

  b)  het organiseren van wedstrijden en tochten;

  c)  het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen en dergelijke de watersport betreffende;

  d)  het samenwerken met andere watersportverenigingen, die hetzelfde of nagenoeg                    hetzelfde doel nastreven;

  e)  het verenigingsleven en de onderlinge verhoudingen van de leden te optimaliseren;

  f)   andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

  WV Maurik beheert een haven met 120 ligplaatsen en een clubschip op het adres Eiland van Maurik 8C  te Maurik.

  WV Maurik schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. WV Maurik blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt WV Maurik contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 • Technische informatie

  Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de apparaten van onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 • Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

  In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken.

  • Als u WV Maurik toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
  • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op WV Maurik rust;
  • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
  • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of  van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan WV Maurik is opgedragen;
  • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardige belangen van WV Maurik of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 • Persoonsgegevens worden via deze website verzameld door gebruik van de volgende diensten:

  Contactformulier

  Persoonsgegevens:

  • voornaam
  • achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer(s)

  Aanmeldformulier

  Persoonsgegevens:

  • voornaam
  • achternaam
  • adres
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • geslacht
  • Postcode
  • telefoonnummer(s)

  Verschillende niet persoonlijke gegevenstypes

  Reacties

  Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

  Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

  Verzamelde Persoonsgegevens:

  • e-mailadres

 • Cookies
  Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en telefoonnummer in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
 • Media
  Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.
 • Met wie we jouw data delen
  Wvmaurik.nl deelt geen enkele persoonlijke data met wie dan ook.
 • Hoe lang we jouw data bewaren
  Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

  Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

 • Welke rechten je hebt over je data

  Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

 

Contactinformatie

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Watersport Vereniging Maurik
Postbus 18
4020 BA Maurik
Nederland

Eigenaar e-mailadres: secretaris@wvmaurik.nl