Lidmaatschap aanvragen

Wordt lid van de Watersportvereniging Maurik

Als u interesse heeft om lid te worden van onze verenging, kunt u onderstaand aanvraag- en inventarisatieformulier invullen en mailen naar secretaris@wvmaurik.nl.  Aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld.

Na ontvangst van uw aanvraagformulier, wordt u, uitgenodigd door de zgn. TAL (Toelating Aspirant Leden) commissie voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats in ons clubschip in de haven. Doel van dit gesprek is om kennis te maken, informatie te verstrekken over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Een ander belangrijk doel van dit gesprek is om te kunnen beoordelen of er een wederzijdse klik is tussen u en onze verenging.

Na afloop brengen de leden van de TAL commissie advies uit aan het bestuur. Het bestuur zal op haar beurt het advies bespreken waarna de deelnemers, namens het bestuur, bericht krijgen of ze zijn toegelaten als Aspirant Lid, danwel zijn afgewezen.

Na toewijzing wordt er door de ligplaatscommissie bekeken of er een geschikte ligplaats beschikbaar is, of dat men op de wachtlijst wordt opgenomen.

Zoals bekend, stelt onze vereniging stelt zich niet alleen ten doel om d.m.v.  zelfwerkzaamheid aan haar leden een betaalbare ligplaats te bieden, maar verlangt zij ook van haar leden dat zij verantwoordelijkheid willen dragen voor de watersportbelangen van haar mede-leden. Tevens vraagt de vereniging een actieve deelname aan het verenigingsleven in het algemeen. Het is zeker geen eis om overal aan deel te nemen, maar een actieve houding ten aanzien van het verengingsleven, wordt wel verwacht. Indien aspirant leden hieraan niet kunnen of willen voldoen, is lidmaat-schap van een vereniging wellicht geen goede optie en is een commerciële haven waarschijnlijk een betere keuze.

Tot slot. Een ligplaats kan alleen worden ingenomen met goed onderhouden boten die er representatief uitzien; e.a.a. ter beoordeling door de Ligplaatscommissie. Een boot die in een zodanige verwaarloosde toestand verkeert dat het aanzien van de haven wordt ontsierd, kan niet worden toegelaten.

Staat u positief ten opzichte van het verenigingsleven, dan verwelkomen we u van harte en zijn wij ervan overtuigd dat WVM een echte thuishaven zal worden.